INFORMACE PRO HRÁČE SSL

VYZÝVÁNÍ SOUPEŘŮ:

Hráči se musejí k odehrání ligových zápasů vyzvat vždy do 10. dne v měsíci. Hráč zapsán na nižším řádku v tabulce pro každý měsíc vyzve všechny hráče zapsané nad ním a nabídne mu minimálně dva termíny. Pokud zvolí způsob vyzvání SMS a soupeř se neohlásí, nejpozději 10. den mu zavolá! V případě, že protihráč na žádný z termínů nepřistoupí, musí naopak on navrhnout vyzyvateli dva termíny do dalších 5 dnů (platí zde stejné pravidlo SMS). V případě, že tak daný hráč neučiní, považuje se tento postoj za skreč a hru kontumačně prohrál v poměru S:3. Pokud mezi oběma hráči nedojde ke shodě a zápas se daný měsíc neodehraje, je oběma hráčům zaznamenána skreč S:S. Všechny výsledky vzájemných dohod, resp. nedohod pište ve vlastním zájmu na mail squash@bssadska.cz, pokud tak neučiníte a zápas se neodehraje, bude automaticky zápas skrečován v NEPROSPĚCH níže zapsaného hráče ve skupině!!! Stejně tak pište, pokud jste nemocní, nebo z nějakého důvodu nemůžete dlouhodobě hrát. Možno také volat na tel. 733537172.

 

VÁŽENÍ HRÁČI!!!

Upozorňujeme vás, že pokud chcete v ligovém utkání uplatnit nárok na slevu, musíte obsluze baru předem oznámit, že jdete odehrát ligové utkání. Pokud tak neučiníte, obsluha baru nebude s touto skutečností obeznámena a vystaví vám účet s plnou cenou, musíte tuto cenu zaplatit! Upozorněte proto obsluhu raději i před placením. Děkujeme za pochopení.